Şekil renkleri

Metin renkleri


Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

VİCDAN VE MERHAMET, İMDATLA BULUŞUN- CA ŞEREF KAZANIR-

5 ay önce
63 kez okundu
VİCDAN VE MERHAMET, İMDATLA BULUŞUN- CA ŞEREF KAZANIR-

Değerli okuyucularımız herkese dua ve se-
lamla yazıma başlıyorum.Toplumsal hayatları-
mızın, şekillenmesinde olumlu ve olumsuz ge-
lişmelere sahip olan davranışlarımızın yansı-
maları silinmez bir hafıza kaydı gibi bizimle,bir
gölge gibi hayat ve yaşamlarımızı adeta bir
film gibi kaydetmektedir.Hayat hikayemizin bir
anlam, ve değere sahip olması, süreli bir hayat
yaşantılarımızda vicdan ve merhametimizi hiç
kaybetmeyelim.

Değerli okuyucularımız her insan yaşadı-
ğı, toplum ve yerleşkede bir örnek davranış ve
gayesi olan bir tutum ve niyette hizmet sarf e-
dip, bazı imdat ve zorluk çeken insanlara do-
kunup hayatlarını bir nebzede kolaylaştırabili-
yorsa, hayatın dadı ve insanlığın şerefine nail
olabilir.Yoksa rutin bir hayat, dünyaya ve insan-
lığa kör, merhamet ve vicdanından habersiz bir
insan ve insanlık ne işe yarar.Vicdan, merha-
met, güzelliklerle buluşunca, kanayan yaralara
derman oldukça, karamsar ve sönmüş umutla-
ra, bir can bir nefes olabiliyorsa yaşamın tat ve
lezzetine; insan ve insanlığın o verdiği kutsi-
yetli vasfına mazhar olabilmenin şan ve şerefi-
ne sahip olabilir.Dünyanın en büyük hazine ve
servetlerine, makam ve mevkilerine sahip ola-
bilirsiniz.Zorluk, yokluk, çaresizlik sıkıntılarla hiç yüzyüze gelmemiş olan insanlarımızda olabilir.
Ama bu imkanların sizinle buluşması, sizin di-
ğer insanlardan ayrıcalıklı olduğunuzu göster-
mez.Bilhassa bu verilen imkan ve vasıfların si-
zin için bir anlam ve gaye için verildiğini hiç u-
nutmamanız gerekir.

Hayat ve ölümü eğer idrak edersek, hayat
her anında bizlere bir mesaj veriyor.Bu mesaj
dünyaya kör olmamayı, insan ve insanlığımızı
kaybetmemeyi, eğer bir can, bir nefes taşıyor-
sak bu nefesi ve bu canı doğru kulvarlarda ha-
rekete geçirip, yaşayan bir insanın, Allah’a la-
kıyla bir kul olmanın şükür ve edasının idrakına
varmalıyız.Biz dünyaya, topluma, insanlığa ka-
yıtsız kalamayız.Çünkü hepimiz birbirimizden
mesulüz.Bir ayeti kelimede nakl ettiği gibi
Ey iman edenler, öncelikle her biriniz mesulsünüz. Her biriniz sorumlusunuz. Mümin birey olarak, her kimse sorumludur. Ama şunu biliniz. Eğer siz doğru yolda olursanız, siz istikamet üzere olursanız dalalette olanlar asla size zarar veremezler.İşte Allah’ın kelamı olan
yüce kuranımız, içinde nakl edilen süre ve aye-
ti kelimeler, bizim en büyük kılavuzumuz, yol
haritamız olarak, doğru yolda ve birbirimizden
haberdar olduğumuz müddetçe zarar ve zi-
yanlara mazhar olmayacağımızı bizlere hatır-
latmaktadır.

Tabiki insan olarak ne vasıf ve görevlerde
olursak olalım dünyaya geliş amacımızı ve in-
san olabilmenin erdemini hiç unutmamamız
gerekir.İnsanlığını unutanlar karanlık ve musi-
betlerden kurtulamazlar.İnsanlık vasfımızın
gereği, her zaman yardıma ihtiyaç duyan in-
sanlarımızı yanlız bırakmamalıyız.Sadece ken-
dimiz için değil, zorda ve imdat bekleyen in-
sanlarımız içinde mücadele etmeliyiz.Birilerine
dokundukça, sıkıntı ve çaresizliklerini hafifletip
yüzlerinin gülmesine vesile olabiliyorsak biz
insanlığımızdan tat ve lezzet alabiliriz.İşte bu
tat ve lezzetler bizden uzakta değil, ne ekiyor-
sak onu biçeceğiz.

Bir yazar olarak, bir siyasi partinin genel başkan vekili olarak her zaman kendimden çok
ülkem, ve insanlığa kendimi adamış insan ola-
rak kendimi mesul olarak görüyor, her zaman-
da bu anlayışı Cenab-ı Allah’ın bizlere ömür ve
güç verdiği müddetçe devam ettirmeyi bir şe-
ref olarak görüyorum.Kulluk ve şükür Allaha
yapıldığı gibi; yardım ve insaniyetlikte insana
yapılır.Yardımın küçüğü ve büyüğü yoktur.Ye-
terki imkansızlk içinde eli kolu bağlı olan in-
danlara birer umut ve vesile olalım.Bunu unut-
mayalım parayla pulla değil, vicdan ve merha-
metle insanlığımız değer ve anlam kazanır.
Her zaman kalemim insanları doğruluk, adalet,
insanlık, yardımsevirlik için, siyasi kimliğim le
ülkenin doğru ve hakkaniyetli bir yola girmesi
için mücadele edecektir.Tüm insanlarımızı ya-
şadığı çevreden başlayarak, zorda olan insan-
lara imkanları çerçevesince yardımda bulun-
maya davet ediyor, tüm insanlarımızın cuma
akşamı ve cumasını tebrik ediyorum.
Saygı ve sevgilerimle

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorum Yap

Bu konuya henüz bir yorum yapılmadı.