Şekil renkleri

Metin renkleri


Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

AÇIKKAPI; TERÖR ÖRGÜTLERİ 40 BİNDEN FAZLA VATAN EVLADIMIZI ŞEHİT ETMİŞLERDİR

AÇIKKAPI; TERÖR ÖRGÜTLERİ 40 BİNDEN FAZLA VATAN EVLADIMIZI ŞEHİT ETMİŞLERDİR

Mehmet Çatakçı
AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İç İşleri Bakanlığında konuştu.
Açıkkapı; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, aziz milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmenin azmi ve kararlılığıyla gayretlerimize devam ediyoruz. Hedefimiz, 86 milyon vatandaşımızın huzurudur, 784 bin kilometrekare her bir karış vatan toprağının güvenliğidir. Türkiye Yüzyılı’nda vizyonumuz, huzurun kalıcı hâle getirilmesi ve kökleştirilmesidir. Aziz milletimize, vatandaşlarımıza yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmek, can ve mal güvenliğini, insan hak ve özgürlüğünü güvence altına almak temel hedefimizdir.
Terörü bitirme noktasına getirdik. Kırk yılı aşan bir süre, aziz milletimiz terör belasıyla karşı karşıya kaldı, 40 binden fazla vatan evladımız şehadet şerbeti içti. İktidarlarımız döneminde, terör örgütlerine yönelik etkin bir mücadeleyle teröristlere yönelik amansız bir mücadele verdik. Terör olaylarını ülkemizde minimize ederek gündemdeki olaylar içerisinde ilk sıralardan son sıralara indirme başarısını gösterdik. Aziz milletimiz, terörle mücadele konusunda yirmi bir yıllık iktidarlarımız döneminde başarılarımıza şahittir. Kahraman polislerimize, askerlerimize, güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyorum.
Eser ve hizmet siyasetimizi ihya ve inşa faaliyetlerimizi her bir bölgemizde, 86 milyon vatandaşımızı ayırt etmeden, ötekileştirmeden vatanımızın her sathına yaydık ve bölgesel hiçbir ayrıma girmedik. “Oy aldık.” veya “Almadık.” “Bize oy verdiler.” veya “Vermediler.” gibi hiçbir soru işaretiyle vatandaşımızı karşı karşıya bırakmadık ve 784 bin kilometrekarelik her bir karış toprağımıza hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı götürdük. Eğitimde, sağlıkta, sanayide, turizmde sosyal ve kültürel anlamda her bir hizmet ve yatırımlarımızı gerçekleştirme imkânını bulduk. Dün, terörle anılan, terörün ve teröristin yuvası hâline getirilen terör inlerini yerle bir ettik. Bugün, ne amaçla, hangi saikle terör odaklarının birileri adına vekaletini üstlenen piyon ve maşaların yuvalandıkları bölgelerde yer altı zenginliklerimizi gün yüzüne çıkarmaya başladık. Cari açığımızın büyük bir kısmının enerji alanından geldiğini biliyoruz; petrol ve doğal gaz ithalatına bağlı olan ülkemizin bu son gelişmelerle birlikte özellikle cari açığımızı önlemeye yönelik çok ciddi kaynaklar oluşturacağını, bu bölgenin yer altı zenginliklerinin ülkemiz kaynaklarının kullanımı açısından vatandaşımızın hizmetine sunulacağını görüyoruz. Nasıl ki bu bilinçle Karadeniz’de, cumhuriyet tarihimizin en büyük doğalgaz gaz rezervlerini bulduk, nasıl ki Akdeniz’de “Arayan bulur.” anlayışıyla zenginlik kaynaklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz, nasıl ki benim de ilim olan Elâzığ’da Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük bakır rezervlerini -32 milyon ton bakır rezervini- bulduk, yine Cudi’de, Gabar’da yer altı zenginliklerimizi bularak ve özellikle Gabar’da bugüne kadar günlük 25 bin varil üretime ulaştık ve 2024 yılı sonunda da Allah’ın izniyle 100 bin varil günlük üretime ulaşarak Türkiye’de enerji açığımızı, cari açığımızı önlemeye yönelik de ciddi adımlar atarak, buradaki yer altı zenginliklerimizi terörden arındırarak ülkemiz hizmetine sunmaya devam edeceğiz.
On yıllardır terör belasını ülkemize yaşatanlar, vatandaşlarımıza birçok acılar yaşatanlar artık istedikleri gibi hareket edemiyorlar, başlarını inlerinden çıkaramıyorlar; terörün belini kırdık Allah’ın izniyle. Terörü ve teröristi etkisiz hâle getirerek terörle anılan bölgelerimizi Cilo-Fest’lerle anılır hâle getirdik ve birileri rahatsız olmasına rağmen huzuru, güveni bu bölgelerimizde, bu illerimizde tesis ettik. 1 Ocak 2023-1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla terör örgütlerine yönelik olarak kahramanlarımızla birlikte İHA’larımız, SİHA’larımız, İKU’larımızla göz açtırmayan operasyonları devam ettiriyoruz ve 38.933 saat uçuş gerçekleştirerek dosta güven düşmana korku vermeye devam ediyoruz. Bugüne kadar bir kısım muhalefetin kayıtsız kaldığı, görmezden geldiği aslında terör örgütünün psikolojisini altüst eden Diyarbakır Anneleri, beşinci yılında evlat nöbetlerini tutmaya devam ediyorlar. Son beş ayda 4 terör örgütü mensubu daha teslim oldu; böylece, ailesine kavuşan sayısı 46 kişiyi bulmuş oldu. Diyarbakır Anneleri’ne kayıtsız kalan, sağır, kör ve dilsiz kalanların evlatlarına kavuşmak için yıllardır verdikleri mücadelenin altında ezilmeleri mukadderdir. Bu aziz vatanda, aziz milletimiz için onlara hizmet yarışına girenler geçmişten bu yana birçok engellerle karşı karşıya kaldılar.
1960 darbesi, bu aziz millete yapılmış en büyük ihanetti ve bu darbeyle 1 Başbakanını, 2 bakanını darağacına gönderen… Bu millet, sonraki süreçlerde yaşananları da unutmadı.
2/3
1971 Muhtırasını, 1980 darbesini, 28 Şubat AK PARTİ Genel Başkanının girmesine engel teşkil eden çalışmaları, 27 Nisan e-bildirgesini, 367 garabetini milletimiz unutmadı. 17-25 Aralık yargı darbesi girişimi, 15 Temmuz 2016 hain FETÖ darbe girişimi hep bu aziz milletin mutluluğuna engel olma çabalarının bir ürünü olarak ortaya çıktı. FETÖ’ye karşı, DEAŞ’a karşı, sol terör örgütlerine yönelik operasyonlar etkin bir şekilde devam etmektedir. Terör faaliyetlerinin finansmanını sağlama yöntemlerini yapılan operasyonlarla çökertmeye devam ediyoruz. Millî Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve tüm Bakanlıklarımız koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle, son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecektir.
Sayın Başkanım, kıymetli Komisyon üyeleri; İçişleri Bakanlığımızın uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel organize suç örgütlerine yönelik kararlı mücadelesi devam etmektedir. 1 Ocak-Kasım 2023 arasında organize suç örgütlerine yönelik yapılan 370 operasyonda 5.411 şüpheli gözaltına alınmıştır.
Uyuşturucuyla mücadelemiz devam etmektedir. Öncelikle, Türkiye, bir kısım hatibin ifadesiyle, uyuşturucunun yol geçen hanı değildir. Ülkemize yönelik bu bühtan aziz milletimizi incitmektedir. Uyuşturucuyla mücadele dünden bugüne en etkin bir şekilde yürütülmektedir. 2018-2023 Uyuşturucuyla Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda, 11 Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Yeşilay başta olmak üzere ilgili kurumlarımız tarafından katılım sağlanarak hazırlanmıştır. İllerde valiliklerimizde, kaymakamlıklarımızda ve illerin tüm dinamikleri olarak uyuşturucuyla mücadele konusunda etkin bir çalışma yürütülmektedir. İl ve ilçe bağımlılıkla mücadele koordinasyon kurulları aktif olarak görevlerini yerine getirmektedirler. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, dile getirdiği gibi bu konuda devletin ve milletin el ele vererek tam bir dayanışma ve seferberlik ruhuyla hareket etmeleri gerekmektedir.
İçişleri Bakanlığımız, diğer Bakanlıklarımız gibi teknolojinin sunduğu imkânları en etkin şekilde kullanmaktadır. “Siber suçlar” ve “siber terör” gibi yeni suç başlıklarıyla mücadele etmekte ve bunu stratejik bir öncelik olarak ele almaktadır. 1 Ocak 2023-1 Kasım 2023 tarihleri arasında terör bilişim sistemleri, ödeme sistemleri, yasa dışı bahis ve çocuk istismarı konusunda 550.298 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapılmıştır. Aynı dönemde, siber suçlarla mücadele kapsamında bilişim sistemlerine yönelik olarak 162 operasyon düzenlenmiş, 563 şüpheli gözaltına alınmış ve bunların 140’ı tutuklanmıştır. Siber suçlarla mücadele kapsamında bot hesaplara yönelik takipler de devam etmektedir. Son on ayda Twitter üzerinden, yeni adıyla X üzerinden 145 milyon 990 bin 300 hesaptan 12 milyar 703 milyon 86 bin 529 paylaşım yapılmıştır. Bu paylaşımların yüzde 32,3’ü bot hesaplardan yapılmıştır ve bu paylaşımların yüzde 41’inin de olumsuz ve spekülatif olduğu tespit edilmiştir.
İçişleri Bakanlığımızın kaçakçılıkla olan mücadelesi, kaçakçılık suçlarıyla mücadelesi etkin bir şekilde devam ettirilmektedir. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 23.158 operasyon düzenlenmiştir, 441 kişi tutuklanmış, 773 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir.
Asayiş konusunda iki bin iki yüz kırk üç yıllık bir devlet geleneğine sahip dünyanın en kadim medeniyetlerinden birisiyiz. Temel hedefimiz, huzur iklimini sürekli hâle getirmek, halkımızın, vatandaşlarımızın güvenliğini tesis etmektir. EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Komik olan sizsiniz çünkü siz bundan anlayamazsınız, anlayamadığınız için size komik gelebilir bu.
– İki bin iki yüz kırk üç yıllık devlet geleneğimizle biz dün olduğu gibi bugün de bu ülke üzerinde emeli olanların inlerine girerek başlarını eze eze mücadelemizi vereceğiz.
Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla yüksek teknolojiyi kullanarak suçun miktarı ve çeşitliliğine ve artışına engel olmak, suçu önleyici bir anlayışla etkin çalışmalar yapmak üzere çalışmalarımız devam ediyor.
Tabii, malumunuz olduğu üzere, 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, belki de dünya tarihinin tanık olmadığı aynı gün içerisinde yaşanan iki büyük depremle karşı karşıya kaldık. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki bu iki büyük depremde 11 ilimiz, 14 milyon insanımız olumsuz etkilendi. Bir kısım hatiplerin ifade ettiği gibi, devletimiz ilk günden beri oradaydı, sizin ifade ettiğiniz gibi “Devlet orada değildi.” değil. Askerimiz oradaydı, polisimiz oradaydı, Kızılayımız oradaydı, AFAD’ımız oradaydı, sivil toplum kuruluşlarımız deprem bölgesindeydi. On yedi gün boyunca ikinci günden itibaren ben Adıyaman’daydım ve o gün Kıymetli Komisyon Başkanım da birçok bakanımla Adıyaman’daydılar ve Adıyaman’da, depremden olumsuz etkilenen, canların yitirildiği Adıyaman’da aşkla, millete olan bir sevdayla sadece ve sadece Allah rızası için bir çalışma yürütüldü. O gün hiçbir AK PARTİ’li siyasetçinin sosyal medya hesaplarından depremde yapmış oldukları çalışmaları göremezsiniz ama maalesef, o gün eline telefonu alıp sosyal medyada “Acaba iktidarın hangi açığını yakalayabilirim?” diye ortaya düşenler vardı, bunu da kınıyorum. Evet, on yedi gün boyunca ben oradaydım, Bakanım çok daha fazla kaldı. Bütün köylerine, ulaşılabilir olan bütün köylerine milletvekillerimizle ulaştık, vatandaşlarımızın acılarını paylaşmaya çalıştık, sıkıntılarını hep birlikte gidermeye çalıştık ve bunun neticesindedir ki biz hiçbir oy
3/3
kaygısına düşmeden, hiçbir oy hesabı yapmadan bu mücadeleyi verirken, Allah rızası için bu mücadelemizi verirken bölge insanının da sayın liderimize olan sevgisinden zerre kadar bir azalma olmamıştır. O anlamda, AK PARTİ ve AK PARTİ’ye gönül veren yol arkadaşlarımızla biz o gün deprem bölgesinde hep birlikte, AFAD’la, Kızılayla, askerimizle, polisimizle birlikte bir mücadele verdik ve bugün de o mücadeleyi orada… Bu depremden olumsuz etkilenen, bu depremden dolayı evsiz kalan, yuvasız kalan kardeşlerimize bir an önce içine girebilecekleri konutları inşa etmek için bir mücadele veriyoruz. Birçok eleştiri yapılırken bu depremden dolayı 104 milyar dolarlık bir ek yükün ülkemizin üzerine geldiğini unutmadan bir eleştiri yapabilmek lazım. Evet, Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en büyük depremiyle, depremleriyle karşı karşıya kalmıştı. İnşallah, liderimizle birlikte, Bakanlıklarımız ve kadrolarımızla birlikte bu bölgede yaşayan, 11 ilde yaşayan 14 milyon insanımızı etkileyen bu depremin yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Bölge insanımızla birlikteyiz, bölgede olumsuz etkilenen her bir vatandaşımızla birlikteyiz ve birlikte olmaya devam edeceğiz.”dedi

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorum Yap

Bu konuya henüz bir yorum yapılmadı.