Şekil renkleri

Metin renkleri


Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

SİYASİ ANLAYIŞ VE UZLAŞI

10 ay önce
64 kez okundu
SİYASİ ANLAYIŞ VE UZLAŞI

“Siyaset,yönetme sanatıdır.”
“Siyaset, millete hizmet yoludur.”
Siyaset, ülkeyi yönetme ve millete hizmet etme yolunda bir vasıtadır.

Ancak,günümüzde siyasi parti üst yöneticilerinin ; inandıkları ideal ve bu doğrultudaki söylemlerinden ziyade,
politik hesap ve şahsi ikbal kaygılarıyla hareket ettikleri yaygın bir kanaattir.

Bu rahatsız edici çarpık durumun ortaya çıkardığı söylem ve eylem tezatlıkları ,
her kesim tarafından zaten müşahade edilmektedir.

Ülkemizde önemli bazı siyasi liderlerin
sık sık “Milli Beka” meselesine ciddiyet ve ısrarla vurgu yaptığı bilinmektedir.
Milli bekanın öneminin hassasiyetle hatırlatılması çok isabetli ,yerinde ve
doğru bir söylemdir.

Fakat liderlerin, aynı zamanda milli bekamızın teminatı olan birlik, beraberlik ve kardeşliğimize zarar verecek ölçüde,
politik hesap ve kaygıları önceleyerek
sorumsuz,tutarsız söylem ve partizan tavırlarla ,toplumu politize edip kutuplaştırması ve ötekileştirmesi ,
siyaseten tam bir çelişkidir, çıkmazdır, açmazdır ve ilkesizliktir.

Toplumsal birlik ve barış açısından
zenginlik olarak ifade edilen ;
İnanç,kimlik,kültür, yaşam biçimi,ülkü, ideoloji,duygu ve düşünce gibi farklılıkların, ucuz politik çıkar hesapları uğruna istismar edilmesi sonucunda , bu farklılıklar ; maalesef ki,insanları kutuplaştıran, ayrıştıran ve ötekileştiren kırılgan derin ve tehlikeli fay hatlarına dönüşür.

Politik fanatizme yol açan bu olgu,
aynı zamanda milli birliğimizi , bütünlüğümüzü ve toplumsal barışı zedeleyen bir durumdur.

Siyasetçilerin ,kabul edilemez
bu tür riskli söylem ve tutumları ,
hayret vericidir,abesle iştigaldır.

Halbuki Siyasiler;
milli çıkarlar söz konusu olduğunda,
partisel rekabeti, kişisel politik hesapları,
koltuk kaygılarını, polemik ve politik çatışmaları bir tarafa bırakarak,
tüm bireyleri kapsayan ve kuşatan saygın bir siyasi duruş ile anlayışı benimsemelidir.

Toplumun ortaya koyduğu,
barış ve huzur içerisinde birlikte kardeşçe yaşama iradesine sahip çıkmalıdır ve bunu pekiştirmelidir.

Kamu yararına olan plan, program ve projelerin hayata geçirilmesini desteklemelidir.
Çözüm odaklı doğru işleri, güzel düşünce ve projeleri sorumluluk bilinciyle teşvik etmelidir ve de pozitif katkı yapmalıdır…

Ulusal birliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz zor bir dönemi yaşamaktayız…

Ülkemizin ve milletimizin selameti, birliği,kalkınması, geleceği ve bekasını
ilgilendiren tüm konularda,
demokrasi zemininde faaliyet gösteren,
tüm siyasi partiler ve aktörler mümkün mertebe işbirliği yapmalıdır ve
birlikte hareket etmelidirler.

Yönetim sistemi, hukuk,adalet ,
eğitim, ekonomi , enerji, tarım, sağlık,
dış politika , uluslararası ilişkiler, bilim ,teknoloji, İnsan kaynakları,
siyasi ,sosyal ve sair tüm alanlarda, karşı karşıya kaldığımız problemleri çözme marifetini , uzman kadrolarla birlikte
açıkça ortaya koyabilmelidirler.

Güzel ülkemizde,
“İSTİŞARE , ORTAK AKIL ve UZLAŞI”
ile hareket eden, yeni bir
” MİLLİ SİYASİ ANLAYIŞ ”
mutlaka hayata geçirilmelidir..

Bu mantalite;
aynı zamanda tüm problemlerin çözüme kavuşturulması ve ülkede her alanda istikrarın sağlanması için ,etkili ve
çok doğru bir çıkış yoludur.

Ülkemizde; İnsanın onurlu ve şerefli yaşayabilmesinin önündeki tüm engellerin kaldırılması,hayat standartları ve yaşam kalitesini iyileştirici atılımların süratle devreye sokulması için,güçlü bir
SİYASİ UZLAŞIYA ve ORTAK İRADEYE
mutlak şekilde ihtiyaç vardır.

Bu durum,aynı zamanda bireysel ve toplumsal taleplerin karşılanmasını yansıtan özlediğimiz bir tablodur…

Adalet,Liyakat ve Üretimi önceleyen,
insani, ahlaki ve manevi değerlerle ,
evrensel hak, hukuk ve özgürlükleri refarans alan,insan merkezli bir siyasi anlayışı,
millete hizmetin temeli olarak gören ve
bunu icraatlarına yansıtan siyasiler ,
tarih ve millet nezdinde hakettiği takdiri kuşkusuz ki ziyadesiyle alacaktır.

Şu husus iyi bilinmelidir ki ,
Politik hırs ,ihtiras ve çıkar hesaplarına göre pozisyon alanlar ;
siyasi arenada güç, meşruiyet,
halkın teveccüh ve desteğini kaybetmeye
mahkumdur. Bu ,kaçınılmaz bir sondur…

Siyasi mücadele;
Her alanda daha iyi, daha güzel ,doğru
ve mükemmelliyete ulaşma gayesiyle,
halka hizmet yolunda bir yarış ve rekabete dönüştürülmelidir.

“Siyaset, millete hizmet yoludur.”
anlayışıyla hareket edenlere,
halkına ses, tercüman ve derman olabilenlere ne mutlu…
“Halka hizmet Hakk’a hizmettir.”
Saygılarımla…

Murat SANCAK

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorum Yap

Bu konuya henüz bir yorum yapılmadı.