Şekil renkleri

Metin renkleri


Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

Hayvan hakları savunucuları; Hedef bir milyon imza

9 ay önce
184 kez okundu
Hayvan hakları savunucuları; Hedef bir milyon imza

Hayvan hakları savunucuları
Sokak hayvanlarına yönelik uygulanan şiddete ve hayvanlarının usulsüz toplamalara karşı
Türkiye geneli bir araya gelerek İmza kampanyası başlattı.

Ülkemizde hızla yayılan şiddet salgınıyla birlikte son dönemde hem kamu görevlileri hem de bir takım dernekler tarafından 5199 sayılı kanunu yok sayan hukuka aykırı demeçler, sokakta hayvan olmamasını, hayvanların sadece evde beslenmesi gerektiğini, sokak hayvanlarının belediyelerin barınaklarında yaşamaları gerektiğini ifade eden, kanuna, yönetmeliğe ve ortak yaşam ilkelerine aykırı söylemler, basın ve sosyal medya yoluyla yapılan dezenformasyon nedeniyle belediyelerin sokak hayvanlarını usulsüz ve kanunsuz şekilde toplama haberleri daha fazla gündeme gelmeye başladı.
Oysa 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 6. maddesi son derece nettir.
“Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.” hükmünü içerir.

Bu maddede de belirtildiği gibi,
sokaklar hayvanların doğal yaşam alanıdır.

Yaşadığımız olumsuzlukların temelinde ise sokak hayvanı popülasyonunun artması yatmaktadır. Bunun asıl sorumluları da cins hayvan üretim ve satışını tamamen yasaklamayan, evde bakılan hayvanları sokağa terk edenlere, görev ve sorumluluğunu yerine getirmeyen kişilere, kurumlara idari ve adli yaptırım uygulamayanlardır.

Mevcut mevzuatta kısırlaştırıldıktan sonra hayvanların alındıkları ortama bırakılmaları hususu açıkça düzenlenmiştir.

Yerel yönetimler sokakta yaşayan hayvanların kısırlaştırılmaları, aşılanmaları ve kayıt altına alınmaları gibi kanunla tanımlanmış görevlerini yerine getirdiğinde sokak hayvanı popülasyonu zaten azalacaktır. Bunun için yine yasada zorunlu kılınan geçici bakımevleri yapılmalı, yeterli personel ve veteriner hekim istihdam edilmelidir.

Biliyoruz ki; bilimsel, vicdani ve etik tek çözüm yolu kesin olarak KISIRLAŞTIRMA SEFERBERLİĞİDİR.
Bunun için Bakanlık, belediyeler, hayvanseverler, yerel hayvan koruma görevlileri, alanda çalışan sivil toplum örgütleri işbirliği yapmalıdır.
Bizler her türlü görev ve sorumluluğu paylaşmaya hazırız.
İşte bu anlayışla, bizim gibi düşünen doğaseverleri, hayvan hakları savunucularını, STK’ları tüm iç çekişmelerden, ufak görüş ayrılıklarından uzaklaşıp güçlerimizi birleştirmeye, beraber hareket etmeye çağırdık.
Ankara’dan başlayarak tüm yurda yayılan bir imza kampanyasıyla hem kamuoyunda farkındalık oluşturmak, hem de bu konu özelinde öncelikli taleplerimizi dile getirmek istedik.
Topladığımız imzaları TBMM’ye ulaştırarak can dostlarımızın yaşam hakkı için gereken düzenlemelerin yapılması adına sesimizi duyuracağız.

Bu amaçla ekteki metni imzaya açtık.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ülkemizde hayvan hakları konusundaki tüm yasal ilerlemelere rağmen, 1389 belediyenin 1200 tanesi yasalar gereği kurması gereken geçici bakımevlerini kurmamış, hayvanları yasalara aykırı olarak toplayıp, barınaklara hapsetmiş veya öldürmüş, büyük çoğunluğunu ise komşu şehirlerin sınırlarına atmıştır. Bu sebeple de kontrolsüz üreme ile sahipsiz hayvan sayısı sürekli artmıştır. Ayrıca yasal düzenlemelerle getirilen cezalar caydırıcı olmadığı için hayvanlara yönelik şiddet eylemleri devam etmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden taleplerimiz:

1. Belediyelerce hayvanların kanuna aykırı şekilde toplanıp barınaklara hapsedilmesinin, öldürülmesinin, komşu şehirlerin sınırlarına atılmasının önlenmesi,

2. Tüm belediyelerin KISIRLAŞTIRMA SEFERBERLİĞİ başlatması, kısırlaştırılan hayvanların sayılarının, küpe numaralarının, alındıkları ve bırakıldıkları noktaların düzenli şekilde kayıt altına alınması ve talep edilmesi halinde bunları vatandaşlara iletmesi,

3. Ülke genelinde yuvalandırma seferberliği başlatılması ve bu kapsamda bakımevinden veya sokaktan hayvan kurtaranlara mama ve veteriner desteği verilmesi,

4. Hayvanlara karşı işlenen suçlar için öngörülen cezaların yeniden düzenlenerek caydırıcı olacak şekilde artırılması.

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorum Yap

Bu konuya henüz bir yorum yapılmadı.