Şekil renkleri

Metin renkleri


Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

Güç Birliği Partisi Anadolu İttifakını Oluşturdu

2 sene önce
535 kez okundu
Güç Birliği Partisi Anadolu İttifakını Oluşturdu

MİLLİ İRADE PLATFORMU

III. ANADOLU İTTİFAKI MUTABAKATNAMESİ

ÖZET

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin vatanperver bireyleri olarak iktidar ve bazı muhalefet liderlerinin oluşturduğu ittifakların haricinde aşağıda madde madde belirteceğimiz sebeplerden dolayı mevcut durumda III.İttifak’ın kurulma zorunluluğu doğmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ve Halkının Yaşadığı Başlıca İç Ve Dış Problemleri

1. Halkın milli egemenlik hakları, adalet ve özgürlükleri yok edilmek üzeredir.

2. Denetimsiz ve liyakatsiz kadrolaşmalar ile yönetim zafiyeti yaşanmaktadır.

3. Milli ekonomi ve sermaye büyük çöküş yaşamaktadır.

4. Halk açlık ve kıtlık ile yaşamak zorunda bırakılmıştır.

5. Kamu alanlarının özelleşmesi ile devletin tüm hizmetleri kar ortakları arasında paylaşılmaktadır.

6. Halkın cebinden çıkan, sınıf atlayan zenginlerin cebine girmektedir.

7. Devlete güven kalmamıştır.

8. Cumhuriyet döneminde kazanılan sosyal ve ekonomik tüm değerler bir-bir kaybedilmiştir.

9. Eğitimden, Savunma Sanayine, Sağlıktan, Ekonomiye kadar pek çok alanda geniş çaplı sistem karmaşaları ile etkisizleştirilmiştir.

10. Üretim durdurulmuş, istihdam zorlaştırılmış, vasıflı – vasıfsız işsiz orduları kaderlerine terk edilmiştir.

11. Liyakatsiz ve istişare olmadan yürütülen dış politikalar yüzünden düşman dört bir taraftan kapıya dayanmıştır.

12. Göçmen politikaları ülkenin demografik yapısını bozmaya yönelik büyük bir tehdit oluşturmuştur.

13. Suni kutuplaşmalar ile milli birliği ve beraberliği ile manevi değerleri her yönden sömürüldüğü için yok olma tehdidi ile karşı karşıyadır.

 

Tüm bu problemler bu aşamaya gelinceye kadar hem iktidar hem de muhalefet dâhilindeki yöneticilerin idari zafiyet ve pervasızlıkları sebebiyle görevlerini layığı ile yerine getirmemişlerdir.

Bu sebeple toplumsal mutabakat ile halkın gereksinimlerini karşılamak, milli ve manevi değerler ile yepyeni bir muasır medeniyeti inşa etmek üzere vatanperver bireyler olarak III. İttifak ‘a olan ihtiyacı karşılamak üzere görevimizin başındayız…

III. İttifak olarak problemlerimizin çözümünde izleyeceğimiz metotları sizlerle paylaşıyoruz…

 

III. ANADOLU İTTİFAKI OLARAK “BİZ”LERİN AMAÇ VE HEDEFLERİ;

1. Temel ilkelerle Ortak zemin, ortak iyi, ortak hareket

2. Temel ilkeler ile,

 Cumhuriyet,

 Devlet,

 Millet,

 Laik,

 Hak,

 Halk,

 Adalet,

 Özgürlük,

 Hukukun Üstünlüğü,

 Milli Ve Manevi Değerlerle Çağdaş,

 Akıl,

 Bilim,

 İlim,

 Uygar,

 Üreten,

 Tam Bağımsız,

 Müreffeh,

 Güçlü

Yepyeni bir Türkiye ideali için topyekûn sistem değişikliği.

3. Milli ve manevi değerler ile özüne uygun, Atatürkçü düşünce sistemine bağlı gelecek nesillerin inşası

4. Sosyal Devlet anlayışı ile Devlet’in halkının ihtiyaçlarını her yönüyle karşılaması.

5. Bilimi önceleyen, üreten, müreffeh, güçlü ve tam bağımsız Türkiye ideali.

6. Tarihi, kültürel, manevi, yer altı ve yer üstü zenginlikleri, dinamik genç nüfusu, jeopolitik konumu ile tüm zenginliklerimizin doğru, dürüst ve milli menfaatler doğrultusunda yönetilmesi.

7. Milli sermaye, milli ekonomi ve kalkınma modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması.

8. Devletin dini adalettir, adil bir yönetim ve sistem ile denetleyenlerin dahi denetlenebilmesi.

9. Yeniçağa uygun siyaset ve seçim yasalarının değişikliği ile milli iradenin doğurduğu şeffaf, adanmışlar meclisinin kurulması.

10. Adanmışlar Meclisi ile zenginlik, imtiyaz ve menfi çıkar odakları ile birlikte hareket eden tüm zihniyetleri devlet kadrolarından ve siyasetten uzaklaştırılması.

11. Hiçbir kutsal, milli ve manevi değerler siyasete alet edilmeyerek, siyasette adanmışlık ilkesi ile liyakatin esas alınması.

12. Tüm kamusal alanlardaki makamlar ve mevkiler, liyakatsiz ve adaletsiz kadroların ataletinden kurtarılması.

13. Tek kırmızıçizgisi vatanperverlik olan ve evrensel değerlerdeki her türlü birliktelik ve teşkilatlanma müzakere edilecektir. Müzakere ile ortak kararların alınması işleyişte temel prensip olarak kabul edilmesi.

14. Katılımcı siyaset modeli ile her kesim sorumluluk alma ve denetleme hakkına sahip olması.

15. İç ve dış politikalarda huzurlu ve barış ortamını sağlayarak, komşularımız ile olan ilişkilerimizi yeni ve geliştirilebilir ve sürdürülebilir etkin ve yetkin politikalar ile yeniden inşa edilmesi.

 

Din, dil, ırk, mezhep, etnik köken, milliyet ya da farklı bir unsur bizim için önemli değildir. Asıl olan insandır. İnsanın insanca yaşayabildiği, yaşanabilir bir Türkiye modeli için Akıl, bilim, ilim ışığında adalet ve hukuk, kuvvetler ayrılığı ile sağlanacak, bilgelik ve cesaret rehberimiz olacaktır.

Bizler var olan ideolojilerden bağımsız, farklılıkları zenginlik olarak görüp insanlığın temel sorunlarına, bir ve beraber olarak çözüm üretebileceğimize inanıyoruz.

Yukarda belirtmiş olduğumuz ideali gerçekleştirebilmek için önümüze çıkan engelleri aşabilmek adına Güç Birliğini sağlamak vazgeçilmez bir zorunluluk olarak önümüzde durmaktadır. Amaçladığımız, güçlerin birleştirilmesi değil, birlikte güçlü olmaktır. Bizim için her insan değerlidir. Sosyal statüsü, etiketi, zenginliği, yoksulluğu ve dahi hiçbir vasfı bizim için önemli değildir. Önemli olan Güç Birliği’nin felsefesini, amaçlarını, hedeflerini, misyonunu ve vizyonunu tam manası ile kavramış her bireyin, biz olma bilinci ile katılımının olmasıdır.

Güçlü Türkiye ve adaletli dünya ideali doğrultusunda, sivil halkın ana, yerli ve milli değerlerle, bizi biz yapan ortak tarihsel değerler çerçevesinde, III. Anadolu İttifakımız bir ve beraber olmasını sağlayacak ideolojik yaklaşımla kurulmuştur…

Ali KARNAP

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

 

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorum Yap

Bu konuya henüz bir yorum yapılmadı.