Şekil renkleri

Metin renkleri


Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

GÖRÜLMEMİŞ ANORMAL PAHALILIK-

2 sene önce
169 kez okundu
GÖRÜLMEMİŞ ANORMAL PAHALILIK-

Değerli okuyucularımız herkese dua ve selamla yazıma başlıyorum.Yüzeysel olarak
bugün belki Türkiyemiz sözle, ve aslı, astarı
olmayan verilerle güçlü bir konumda gösteril-
ye çalışılsada, maalesef bugün yaşanan bu
anormal, ve ağır ekonomik tablo son elli, altmış yıl öncede görülmedi, ve bugün kadar
bu milleti zorlamadı, ve tüten ocakları söndür-
medi.Cumhuriyet tarihinde kısa vadede görül-memiş kat kat, yüksek enflasyon, ve pahalılık sarmalında iki yakası bir araya gelmeyen bir
Türkiye’de geçim kaygısı ve savaşı veren bir
insanlık dramını yaşıyoruz.Yabana atılamaya-
cak, hayati bir önem arrz ettiği için, bu anor-
mal ağır yükün milletin omuzlarından ne paha-
sına olursa olsun kaldırılması için bir seferber-
liğe başlanmalıdır.

Bir ülkede yönetmeye talip olmak, adil ve
adeletli olmak, insan hak ve özgürlüklerine
saygılı, dengeli ve elverişsiz piyasa şartlarında
milletine en iyi hayatı sunabilme çabası, ve gayreti en bariz bir şekilde icra edilmesi gere-
kir.Amma ve lakin bugün bu anlayış sanki yok
edilmiş, halkı ve milletinin maruz kaldığı ağır
ekonomik sıkıntıları görmeyen ve geçinemiyo-
rum çığlık ve söylemlere sanki kulaklarına pa-
muk tıkayan bir yönetimin alakasızlığı ve vur-
dumduymazlığına üzülerek şahit oluyoruz.
Yoksullaşan Türkiye’de, çalışanların yarısından fazlası asgari ücret alıyor. Türkiye’nin, AKP’nin başkanlık sistemiyle birlikte girdiği ekonomik düzende hızlanan iki sorun var: İşsizlik ve yoksulluk. Çalışanların yüzde 55’i asgari ücret alıyor.

Türkiye’de yaşanan bu ve benzer gelişmeler, özellikle son beş yılda yoksulluğu çok çarpıcı boyutlara taşıdı. Küresel Covid-19 salgını ise bu durumu daha da görünür hale getirdi. TÜİK’in resmi verilerine göre bile, Türkiye’deki yoksul sayısı 2016 yılından 2020 yılına 16 milyon 328 bin kişiden 17 milyon 921 bin kişiye yükseldi. Yoksulluk oranı da yüzde 21.2’den yüzde 21.9’a ulaştı. Türkiye’nin her zaman adaletsiz ve bozuk olan gelir dağılımı da geçen bu dönemde daha da sorunlu hale geldi Gelir dağılımını gösteren ve sıfıra yaklaştıkça iyileşmeyi ifade eden gini katsayısı, 2016’dan 2020’ye daha da kötüleşerek 0.404’ten 0.410’a çıktı Yine gelirden en çok ve en az pay alan yüzde 10’luk gruplar arasındaki gelir farkı ise 15 kata ulaştı. 2016 yılında 13.6 kat olan gelir farkı, 2020 yılında 14.6 kata yükseldi.. .

İşsizlik ve enflasyon oranlarının toplamından oluşan sefalet endeksi, son açıklanan verilere göre yüzde 47’yi geçerek AKP’nin iktidara geldiği ve 2001 krizinin etkilerinin hissedildiği 2002 yılındaki seviyeyi aştı.
Türkiye sokaklarında her geçen gün daha fazla dile getirilen yoksulluk, resmi verilere de yansıyor. Son açıklanan işsizlik ve enflasyon rakamlarına göre; ülkede uygulanan ekonomi politikaları işsizliği aşağı çekmede etkili olmazken, aralık ayındaki yüksek enflasyon artışıyla birlikte sefalet endeksi büyük bir sıçrama yaptı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun bugün açıkladığı verilere göre, işsizlik oranı kasım ayında yüzde 11,2 ile bir önceki aya göre değişim göstermezken çift haneli rakamlarda kalmayı sürdürdü.
Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 22,3 olurken; son dört hafta içinde işsiz olup iş aramak için başvuruda bulunmayanların dahil edildiği geniş tanımlı işsizlik oranı (atıl iş gücü) yüzde 22,1’i buldu.

Yoksulluk ve işsizlik makasının bir türlü
kapanmaması, ve bu son bir iki yılda katlanan
devasa enflayon ve hayat pahalılığı, insan u-
mudu, ve yaşamı üzerinde olumsuz tahribatla-
ta mahal vermektedir.Bu tahribat ve güven ve
umutsuzluk karabulutlarını bitirmek, ve insana
hak ettiği insanca yaşama hakkı ve kolaylığı
sağlamak için hükümetimizin bir an önce ha-
rekete geçip, ne pahasına olursa olsun bu mil-
letin beline yüklenmiş ağır yükü hafifletmek en
büyük gaye olmalıdır.İnsanı yaşat ki devlet de
yaşasın felsefesini bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz.Bu gün maalesef milletimiz bu ağır pahalılık karşısında direnecek gücü ve
gayreti kalmamıştır.Güçlü devlet, güçlü bir mil-
letin gücüyle paralellik gösterir.Bu millete hak
ettiği insanca yaşama ferahlığını yaşatmak için, acilen hükümeti işbaşına davet ediyor, her
şey ertelenebilir, fakat insan hayatı ertelene-
meyen bir davadır.Hükümetimizin bu davaya
sahip çıkıp, ülkemizdeki bu anormal hayat pa-
halılığını normale çekmesi kazanacağı en bü-
yük sevap olacaktır.
Saygı ve sevgilerimle

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorum Yap

Bu konuya henüz bir yorum yapılmadı.