Şekil renkleri

Metin renkleri


Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

Adaletin Peşinde: Uluslararası Savaş Suçları Araştırma Mahkemeleri’nin Zorunluluğu:

7 ay önce
74 kez okundu
Adaletin Peşinde: Uluslararası Savaş Suçları Araştırma Mahkemeleri’nin Zorunluluğu:

Adaletin Peşinde: Uluslararası Savaş Suçları Araştırma Mahkemeleri’nin Zorunluluğu: Küresel Vahşetin Ortasında Adaletin Peşinde.
== Türkiye Uluslararası Savaş Suçları Araştırma Mahkemeleri’nin Gerekliliği == 21. yy’da yadsınamayacak kadar önemlidir.
Birinci Dünya Savaşı’ndan beri insanlık dışı muameleler yeryüzünde çirkin yüzünü göstermeye devam ediyor.
Uluslararası Savaş Suçları Araştırma Mahkemeleri hesap verebilirlik mekanizmalarından çok daha fazlasıdır.
İnsan haklarını ve adaleti desteklemeye yönelik kolektif bir ahlaki taahhüdü temsil edecek olan bu mahkemelere yeryüzü hakimleri tayin edilecektir.
Bu makalede Uluslararası Savaş Suçları Araştırma Mahkemeleri’nin kritik görevleri ele alınmaktadır.
Uluslararası Savaş Suçları Araştırma Mahkemeleri’nin soruşturma alanına dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde işlenen insanlık dışı eylemlere odaklanarak, geçmişte veya günümüzde işlenen insanlık suçları, sivil katliamı, tarihi , kültürel ve evrensel dokuya zarar veren eylemleri kapsar.
Karabağ’daki Ermeni soykırımı, Ruanda soykırımı, Myanmar’daki Rohingya katliamı, ve İsrail’in sivillere, çocuklara, tarihi dokuya, ulusal sağlık çalışanları dahil, sağlık araç gereçlerine, sağlık kuruluşlarına, dini mabedlere, misafir gözlemcilere, yardım kuruluşlarına, diplomat statüsündeki görevlilere, basın görevlilerine karşı eylemleri ayrı ayrı ele alınacaktır…
Ermeni milletinin Osmanlı İmparatorluğu tarafından verilen Millet-i Sadıka unvanına ihanet etmesi,
Kısaca iyiliğe kötülükle karşılık vermek.
Ermeniler tarihte her zaman kullanılan bir millet olmuştur.
Bugün Ruslara ihanet eden Ermeni Devleti, Ermeni halkını çok zor duruma düşürerek Osmanlı Devleti’nin geçmişte kendilerine sunduğu eşsiz imkânları ellerinin tersiyle iterek ihaneti seçmişlerdir.
Bunu kendi tarihinde halkına anlatamayan Ermeni devleti, kendi ihanetini kamufle etmek istemiştir.
Terör ve kanlı pusularla ihanet ettiği Türk halkına soykırım yalanını ortaya atarak ihanet etmiştir.
Türk Devleti’nin ‘Arşivleri açın.’ çağrısına karşılık Ermenistan Devleti, Ermeni arşivlerini açmamıştır.
Bu şekilde Ermenistan Devleti uluslararası hukuku suiistimal ederek cezai yaptırımlardan kurtulmuştur.
Tarihsel Bağlam:
Uluslararası Savaş Suçları Araştırma Mahkemeleri’nin Doğuşu
Uluslararası toplum Holokost faillerini adalet önüne çıkarmaya çalıştı, ancak adil bir sonuç alınamadı.
Nürnberg duruşmalarından bir sonuç çıkmadı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) siyasal yaptırımlara maruz kaldı.
Uluslararası Adalet Divanı (UAD) uzun süren yargılamalara rağmen caydırıcı bir karara varamadı.

Bugün Uluslararası Savaş Suçları Araştırma Mahkemeleri sadece geçmişte yaşanan zulümlere değil, aynı zamanda gelecek nesillere de önleyici ve koruyucu bir tedbirdir.
Karabağ’da Ermeniler Tarafından Gerçekleştirilen Soykırımın Ele Alınması;
Karabağ’da Azerbaycan halkına yönelik soykırım, tarihin tekerrür etmesine izin verilmemesi gerektiğinin açık bir hatırlatıcısıdır.
Uluslararası Savaş Suçları Araştırma Mahkemeleri, aşağıdakilerden sorumlu olanların soruşturulması ve yargılanması için uluslararası bir yargılama mekanizmasıdır.
Etnik temizlikler, katliamlar, sivillerin zorla yerinden edilmesi,cinsel şiddet.
Adalet arayışındaki kurbanların yakınlarına saygınlıklarının (iâde-i îtibârlarının) verilmesini ve ‘kimsenin hukukun üstünde olmadığı’ ilkesini kapsar.
Ruanda Soykırımı:
Yüzbinlerce kişinin katledildiği, tarihin karanlık sayfalarından biri olan Ruanda Soykırımı, halen etnik şiddetin yıkıcı gücünün unutulmaz bir örneğidir.
Ruanda için Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTR) bu suçların faillerinin yargılanmasına yönelik uluslararası kararlılığını ve duruşunu kaybetmiştir.
Myanmar’ın Rohingya Krizi:
Devam Eden Bir İnsanlık Trajedisidir. Myanmar’da özellikle Rohingya azınlığa karşı yaşanan insani kriz, muazzam bir zorluk teşkil etmektedir.
Uluslararası Savaş Suçları Araştırma Mahkemeleri USSAM Türkiye, savaş suçu işleyenlerin soruşturulmasında ve hesap vermelerinde önemli bir uluslararası yargılama ağıdır.
Hesap verebilirliğin tesis edilmesinde ve gelecekteki zulümlerin caydırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.
İsrail’in Eylemleri ve Zulmü:
İsrail-Filistin çatışması, bebeklerin öldürülmesi de dahil olmak üzere insan hakları ihlallerinden öte, İsrail’in karanlık geçmişi bebek ve çocuk katliamlarıyla doludur.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) savaş suçu iddialarına ilişkin soruşturmalar yürütmüş, ancak adalet adına suçlulara karşı net bir yaptırım uygulayamamıştır.
Konuyu çevreleyen karmaşıklıklara ve siyasi hassasiyetlere rağmen, Türkiye Uluslararası Savaş Suçları Araştırma Mahkemeleri aşağıdaki hususların altını çizmektedir:
a) Tarafsızlığa, b)Uluslararası hukukun uygulanmasına olan bağlılıklara.
Zorluklar ve Eleştiriler: Türkiye Uluslararası Savaş Suçları Araştırma Mahkemeleri, aşılamayan uluslararası insan hakları ihlallerinden doğan hukuki zorlukları çözmek, yaptırımları uygulatmak ve ilgili yargı sürecini ve sonrasını uzun süreli değerlendirme ve takip etme için kurulmuştur.
Alınan kararları uygulatmak maliyetlidir ve özellikle üst düzey yetkililere karşı mahkumiyet kararları ile suçlu devletlere meydan okumaktadır.
Ayrıca, yargı yetkilerine ve gönüllü devletler arası işbirliğine olan güvenleri sağlamak, tartışmalara açılan yolları kapamaktadır.

Uluslararası Savaş Suçları Mahkemeleri Kuruluş Yılı (USSAM Mahkemeleri 2022)
Mahkemelerin Temel Kurulları:
Yönetim Kurulu
Hukuk Kurulu
Dil Kurulu
Tarih Kurulu
Araştırma Kurulu
İnceleme Kurulu
Değerlendirme Kurulu
Gözlem Kurulu
Arşiv Kurulu
Güvenlik Kurulu
Basın / Medya Kurulu

Yönetim Kurulu
Başkan Salih Kurt] (2022-)
Hukuk Kurulu Başkanı Av. Mustafa Kuran (2023-)
Hukuk Kurulu Başkan.v. TBMM E. Başkanı Cahit Özkan (2023-)
E. Başbakan Hamadi Cibali(2023-)
E. Bakan Yrd. Abdurrahman Arıcı (2023-)
E. Tüm Amiral Cihat Yaycı (2023-)
Prof. Dr. Ender Ethem Atay (2023-)
Prof. Dr. Hikmet Öksüz (2023-)
Prof. Dr. İnanç Özgenç (2023-)
Prof. Dr. Kamran Rüstemov (2023-)
Prof. Dr. Kerem Karabulut (2023-)
Doç. Dr. Nalan Kazaz (2023-)

Hukuk Kurulu
Hukuk Kurulu Bşk.v. Hakim Hassan Saed (2023-)
Hukuk Kurulu Bşk.v. Av. Musa Cumhur (2023-)
Hukuk Kurulu Bşk.v. Av. Mehmet Çakırca (2023-)
Hukuk Kurulu Bşk.v. Av. Faruk Tüzün (2023-)
Hukuk Kurulu Bşk.v. Av. Mehmet Rıdvan Arslan] (2023-)
Hukuk Kurulu Bşk.v. Av. Necati Ceylan (2023-)
Hukuk Kurulu Bşk.v. Av. Kemal Kaya (2023-)
Hukuk Kurulu Bşk.v. Av. Yasin Şamlı (2023-)
Hukuk Kurulu Bşk.v. Av. Demet Akyıldız (2023-)
Hukuk Kurulu Bşk.v. Av. Yaşar Metehanoğlu (2023-)
Hukuk Kurulu Bşk.v. Av. Kadir Kartal (2023-)

Dil Kurulu
Dil Kurulu Başkanı Rektör Yrd. Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu (2023-)
Dil Kurulu Başkan v. Prof. Dr. Fadıl Hoca (2023-)

Tarih Kurulu
Tarih Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hikmet Öksüz(2023-)
Tarih Kurulu Başkan v. Prof. Dr. Fahri Sakal (2023-)
Tarih Kurulu Başkan v. Prof. Dr. Ata Atun (2023-)

Araştırma Kurulu
Araştırma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın (2023-)
Araştırma Kurulu Başkan v. Eyüp Mutlu (2023-)
Araştırma Kurulu Başkan v. Avukat İbrahim Gök (2023-)
Araştırma Kurulu Başkan v. Avukat Funda Altun (2023-)

İnceleme Kurulu
İnceleme Kurulu Başkan v. Dr. Şeyda ÖZGENÇ (2023-)
İnceleme Kurulu Başkan v. Dr. Rahman Aydın (2023-)

Değerlendirme Kurulu
Değerlendirme Kurulu Başkan v. Doç. Dr. Süleyman Akdemir (2023-)
Değerlendirme Kurulu Başkan v. Prof. Dr. Kadir ULUSOY (2023-)

Gözlem Kurulu
Gözlem Kurulu Başkanı Prof.Dr. Hasan Karal (2023-)
Gözlem Kurulu Başkan v. Prof. Dr. Remzi KAYA (2023-)
Gözlem Kurulu Başkan v. Prof. Dr. Qafar Çahmaklı (2023-)

Arşiv Kurulu
Arşiv Kurulu Başkan v. Prof. Dr. Bekir Şişman (2023-)
Arşiv Kurulu Başkan v. Prof. Dr. Oleq Kuznetsov (2023-)
Arşiv Kurulu Başkan v. Gnahore Hughes Daniel Boli (2023-)

GÜVENLİK KURULU
Güvenlik Kurulu Başkanı. E.Albay Emin Özduran (2023-)
Güvenlik Kurulu Başkan v. Alparslan İmamguliyev(2023-)
Güvenlik Kurulu Başkan v. Thomas Pantelic(2023-)
Güvenlik Kurulu Başkan v. Goran Gacnik (2023-)

BASIN KURULU
Medya Kurulu Başkan v. Koordinatör Erhan Esmeray (2023-)
Medya Kurulu Başkan v. Yazar Sabir Şahtaxtı (2023-)
Medya Kurulu Başkan v. Gazeteci Asif Memmedli (2023-)
Medya Kurulu Başkan v. Muhabir Yasemen Memmedova (2023-)
Medya Kurulu Başkan v. Gazeteci Halis Özdemir (2023-)
Medya Kurulu Başkan v. Sunucu Yasemin Kurt (2023-)
Medya Kurulu Başkan v. Muhabir İlhan Özbay (2023-)
Medya Kurulu Başkan v. Sanatçı Orkun Kılıç (2023-)

Katılım Sağlayan Ülkeler =
AZ, Azerbaycan |PK, Pakistan |TN, Türkmenistan |MW, Maldivler
|KZ, Kazakistan |LY, Libya |KKTC, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Web Sitesi = https://www.ussam.org.tr USSAM Mahkemeleri.

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorum Yap

Bu konuya henüz bir yorum yapılmadı.