Şekil renkleri

Metin renkleri


Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

DAR İMKANLARDA CUMHURİYETİ KURDUK, BUGÜN TEMELİNE MAYIN DÖŞÜYORUZ.-

4 ay önce
77 kez okundu
DAR İMKANLARDA CUMHURİYETİ KURDUK,  BUGÜN TEMELİNE MAYIN DÖŞÜYORUZ.-

Değerli okuyucularımız herkese dua ve se-

lamla yazıma başlıyorum.

Ne gariptir ki bazı insanoğlu ne istediğinin far-

kında olmayıp, yıllarca birarada yaşamış ve her

karış toprağı kanla bedel ödenerek yoğrulmuş

vatan toprakları üzerinde, yokluğun, ve im-

kansızlıkların küllerinden, yepyeni bir Cumhu-

riyetin bıraktığı miras ve bağımsızlığın maale-

sef farkındalığında olmayıp, art niyet ve dış

mihrakların değirmenine su taşıyarak, aslında

kendi bindiği dalı kesmeden habersiz bir zih-

niyetin tayfası olduğu gerçeğini görememek-

tedir.

Değerli okuyucularımız islamiyet, fertlerin

azgınlıkta canavarları geride bıraktığı, cemiye-

tin bozulduğu ve dejenere olduğu bir devirde

ve çevrede zuhur etmiştir. Buna tezat olarak

Kurtuluş savaşımız da dışta emperyalizme ve

sömürgeciliğe içte de kişisel saltanata karşı

ulusal bağımsızlığına kavuşma savaşını vere-

rek, esaret zincirleri altındaki bir milleti cum-

huriyetle ödüllendirip özgürlüğüne kavuştur-

muştur.Acının, yokluğun, çaresizliğin, gözyaş-

larının, esaret gölgesinin hükmettiği bir zaman

diliminden, bugünkü bolluğun, bereketin, tek-

nolijinin, rahatlık ve özgürlüğün bir zaman dili-

minde bu cumhuriyete ve millete hainlik ve art

niyet taşımak insanlıktan nasibini almamaktır,

alçaklıktır, affedersiniz namusuzluktur.

Cumhuriyetimiz geçmişten günümüze dek

çiyanbaşı şer güçlerin ülkemiz üzerindeki yıkıcı

emelleri, ve bu emellere ortak olan yıllarca bu

vatanda barınmış, bu vatanda beslenmiş, fakat

hainlik ve ihanette sınır tanımayan ajan maske-

li insanlardan da bir türlü kurtulamamıştır.

Darbe girişimleri ve ayaklanmalar

22 Şubat 1962. Ana madde: 22 Şubat 1962

ayaklanması …

20 Mayıs 1963. Ana madde: 20 Mayıs 1963

ayaklanması …

20 Mayıs 1969. Ana madde: 20 Mayıs 1969

darbe teşebbüsü …

9 Mart 1971. Ana madde: 9 Mart 1971 darbe

teşebbüsü …

15 Temmuz 2016. Ana madde: 2016 Türkiye

askerî darbe girişimi.

Yukarıda saydığımız darbeler kumandası

dışarı emperyal ülkelerin elinde, maşaları da

özde Türk milleti olarak bağrımıza bastığımız

bazı güruh insanların fitili ateşlemesiyle yapıl-

mış, her bir darbenin ülkeye ve millete bedeli,

çok ağır olup, ülkeyi her defasında yıllarca ge-

riye götürmüş, halende bu yıkıcı kalkışmanın

acı faturasını bu millet ve devlet çekiyor ve

çekmektedir.İşte buna ülkenin temeline dö-

şenmiş dinamit demek yanlış mı acaba?Hani

kale içeriden feth edilir sözü varya, eğer ülkesi

ve milletini ne pahasına olursa olsun satmayan

ajanlık yapmayan, şer odakların değirmenleri-

ne su taşımayan, namuslu insanlar olduğu

müddetçe hiçbir zaman kolay kolay dağılma-

cak, yıkılmayacak, dimdik ilerleyen yoluna de-

vam edecektir.

Biz bugün etrafımızı saran düşmanlardan

çok, içimizde dost kılıklı görünen ajan ve hain

insan müsveddelerinden çekiyoruz.Hani bir

hadisi şerifte islam garip geldi, garip gidecek

sözü, bir nevi bu cumhuriyet yokluktan inşa

edildi, ne garip ki içimizdeki gizli düşmanlar,

maşa görevini devam ettikleri müddetçe, bu

bu bollukta, garip bir şekilde yok olmaya, ve

yıkılmaya mahkum olmayız inşallah.

Sevgi ve saygılarımla

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorum Yap

Bu konuya henüz bir yorum yapılmadı.